Nr konta do darowizn na poczet Fundacji

Bank Spółdzielczy w Żywcu 22 8137 0009 0033 8927 2000 0010

Dziękujemy Serdecznie.