KOMPETENCJE CZY SIŁA© – warsztat dla wypalonych rodziców zastępczych

Warsztaty edukacyjne:

  • Problemy psychologiczne dzieci w rodzinach zastępczych©
  • Zrozumieć dziecko z FASD©
  • Dziecko z FASD w edukacji©
  • RAD czy styl przywiązania ? Czy wiesz jaka to różnica?©