TEORIA PRZYWIĄZANIA W SZKOLE©

Czasami nauczyciele prowadząc edukację i proces wychowania w szkole spotykają się z zachowaniem uczniów, którego nie rozumieją. Warsztat ten oparty o teorię przywiązania pozwala zrozumieć trudne zachowania uczniów i udzielić im adekwatnego wsparcia. Zajęcia były prowadzone w szkołach Montessori:

  • W Koszarawie
  • W Przyłękowie
  • W Żywcu-Kolebach
  • W Krzyżówkach

REGULACJE EMOCJI NA CO DZIEŃ – BĄDŹ KOMPETENTNYM RODZICEM©

Wielu rodziców zgłasza się do psychologa po pomoc nie radząc sobie ze złością dzieci czy ich lękiem. Przygotowaliśmy zajęcia weekendowe pozwalające zwiększyć rodzicom kompetencje rodzicielskie w tym względzie. Bardzo często rodzice zgłaszający się do nas uczestniczyli w różnych formach edukacyjnych np. Szkoła dla Rodziców, ale niewiele to dało. Rozumienie zachowania dziecka w kontekście przywiązania i praca nad regulacją emocji pozwalają wyjść z impasu i odnaleźć właściwą drogę współdziałania z dzieckiem.