Nasze działania dla rodzin adopcyjnych:

Rodzice adopcyjni dochodzą do rodzicielstwa w specyficzny sposób. Zanim staną się rodzicami mierzą się z długotrwałą walką o biologiczne dziecko. Przygotowują się do roli rodzica na kursie, poddają ocenie i weryfikacji, czekają. Po okresie oczekiwania stają się rodzicami. Wielu z nich jest przygotowanych na trudne sytuacje, uczą się tego, lecz czym innym jest omawianie problemów podczas zajęć, a czym innym napotkanie na nie w realnym życiu. Wychowanie dziecka w adopcji to znacznie trudniejsze zadanie niż bycie rodzicem biologicznym. Z tego powodu przygotowaliśmy szereg projektów dla tych rodzin.

DZIAŁANIA NA RZECZ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ ZAKRESIE FASD

FASD do tzw. parasolowe pojęcie określające uszkodzenia jakie powstają na skutek użycia alkoholu w ciąży. Zaburzenia z grupy FASD powstają na skutek tego, że matka dziecka użyła alkoholu, ale są one zależne od wielu czynników: tego czy ojciec dziecka nadużywa alkoholu, w jakim okresie ciąży dziecko było eksponowane na alkohol i jaka to była dawka, jak odżywia się matka dziecka i jakie są wpływy genetyczne. Na świecie problemy z obszaru FASD uznaje się za epidemię społeczną. Dlaczego? Bo ich rozmiary są ogromne i wymagają mobilizacji wszystkich, aby sobie z nimi radzić. My także chcemy przyczynić się do powstania systemu, który będzie kreował rozwiązania w różnych obszarach.

Dlatego…….

W listopadzie 2017 roku zorganizowaliśmy konferencję pod nazwą ZROZUMIEĆ DZIECKO Z FASD. Odbyła się ona w dniu 21 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Dlaczego w tym miejscu? Chcieliśmy zainteresować tematem posłów, a także ministrów z wielu resortów. W konferencji uczestniczyło 480 osób z całej Polski. Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom, prelegentom i przedstawicielom ministerstwa: Edukacji, Rodziny, Zdrowia i Sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy panu ministrowi Henrykowi Kowalczykowi i posłowi Robertowi Telusowi z parlamentarnego zespołu za umożliwienie organizacji tej konferencji na terenie Sejmu RP.

Na konferencji wystąpili:

 • Prof. Hieronim Bartel – lekarz, embriolog. Badający wpływ alkoholu w okresie ciąży. Autor licznych publikacji i podręcznika Embriologii dla studentów medycyny.
 • Prof. Andrzej Urbanik – lekarz, radiolog. Badający wpływ alkoholu używanego w okresie ciąży na mózg rozwijającego się dziecka. Autor licznych publikacji w dziedzinie radiologii.
 • Prof. Aneta Borkowska – neuropsycholog. Pani profesor przedstawiła zagadnienia związane z prowadzeniem oceny neuropsychologicznej dzieci z FASD.
 • dr n. med. Krzysztof Liszcz – lekarz, psychiatra. Przedstawił wyniki badań na temat świadomości FASD wśród różnych zawodów medycznych.
 • dr n.społecznych Teresa Jadczak-Szumiło – psycholog. Przedstawiła model terapii i pomocy dla dzieci z FASD.

Prowadzenie konferencji:

 • Poseł Robert Telus
 • dr Teresa Jadczak – Szumiło

Bardzo dziękuję rodzicom adopcyjnym dzieci z FASD a pomoc w organizacji konferencji.

Program warsztatowy dla rodziców wychowujących dzieci z FASD – ZROZUMEIĆ DZIECKO Z FASD©. W ramach Narodowego Programu Zdrowia przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziliśmy dwa projekty wspierająco-edukacyjne dla rodziców dzieci z FASD

Edycja I

Program składał się z pięciu spotkań dla rodziców dzieci z FASD. Celem programu było dostarczenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dzieci z FASD i udzielenie im wsparcia w wychowaniu dzieci z tym deficytem. W projekcie wzięło udział 20 rodziców. Wszystkie zajęcia były prowadzone w oparciu o treningi psychologiczne i warsztaty. Rodzice uczyli się:

 • czym jest FASD
 • co to znaczy, że dziecko ma uszkodzenia mózgu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol
 • jak prowadzić dziecko z FASD, aby niwelować skutki traumy i zaburzeń z obszaru przywiązania
 • jakie akomodacje środowiskowe należy wprowadzać w procesie opieki i wychowania dziecka z FASD
 • jak odżywiać i suplementować dziecko z FASD

Edycja II

Edycja druga ciągle jeszcze trwa. W edycji II zaplanowaliśmy siedem spotkań na podstawie ewaluacji programu. Wydłużyliśmy zajęcia związane z radzeniem sobie z zachowaniem dzieci w oparciu o korektę stylu przywiązania, a także dołożyliśmy więcej wiedzy z dziedziny suplementacji dziecka. Bardzo dziękujemy w tym obszarze za współpracę dr Szymonowi Grzywacz i pani dr Barbarze Grzywacz.

Realizatorzy projektu:

 • Hanna Antczak
 • Krzysztof Liszcz
 • Katarzyna Kałamajska- Liszcz
 • Dorota Babińska-Waluś
 • Szymon Grzywacz
 • Barbara Grzywacz

Autorzy projektu:

 • dr Teresa Jadczak-Szumiło
 • Emil Szumiło

Projekt I edycji spotkań dla rodziców dzieci z FASD był ostatnim projektem jaki udało się nam zrealizować wspólnie z dr Krzysztofem Liszczem. Jesienią 2018 roku dr Krzysztof Liszcz nieoczekiwanie został wezwany na inne zajęcia. Był dobrym człowiekiem, o Wielkim Sercu. Wierzymy Krzysztofie, że masz co robić po drugiej stronie i wspierasz nas jak zawsze tylko w inny sposób.

Dzieci z FASD mają trudności w rozwoju matematycznym. Można udzielić im adekwatnego wsparcia, lecz trzeba zrozumieć jak dziecko rozwija myślenie matematyczne.

Autorką warsztatu jest Katarzyna Kałamajska-Liszcz

Dzieci z FASD potrzebują dostosowania środowiska, aby mogły funkcjonować lepiej. Oparty na mocnych stronach rozwojowych program pomagający wprowadzić rutyny.

Autorkami programu są: dr Teresa Jadczak-Szumiło i Dorota Babińska –Waluś.

Dzieci z FASD mają trudności związane z szeroko pojętym żywieniem. Często słabo przyrastają na wadze, nie zawsze tolerują niektóre pokarmy. W oparciu o wiedzę medyczną dr Szymon Grzywacz i dr Barbara Grzywacz przygotowali wspaniały warsztat praktyczny dla rodziców na temat żywienia dzieci z FASD. Warsztat ten to nie teoria przełożona na użytek zajęć szkoleniowych tylko efekt praktyki klinicznej. Jest to ogromny zasób tych zajęć. Dodatkowo pani dr Barbara Grzywacz, także wspaniały lekarz – praktyk ugotuje z każdą mamą i każdym tatą wspaniałe potrawy. Praktyczny warsztat dla każdej rodziny.

Zaburzenia przywiązania i Reactive Attachment Syndrome – RAD

Ponieważ dzieci wychowujące się w rodzinach adopcyjnych często we wczesnym dzieciństwie były zaniedbane ich rozwój naznaczony jest traumatycznymi wydarzeniami. Przyczynia się to do trudności w regulowaniu emocji i kłopotów z zachowaniem. Podczas wielu lat pracy klinicznej z dziećmi adopcyjnymi i ich rodzicami wypracowaliśmy program pomocy dla rodzin w tym zakresie. Stanowi on unikalny wkład w działania Fundacji Rodzina od A do Z. Zajęcia regulacji emocji dla rodziców przyczyniają się do poprawy funkcjonowania dzieci na co dzień i aktywizują ich potencjał rozwojowy.

Program rozpoczęliśmy pod nazwą Akademia Świadomego Rodzica. Pod taką nazwą był realizowany przez pięć edycji we współpracy z Fundacją EY dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. Po dokonaniu ewaluacji i zmianach programowych zajęcia prowadzone są w podziale na grupy dla rodziców adopcyjnych, biologicznych i po kwalifikacji zastępczych.  Program nosi nazwę REGULACJE EMOCJI BAZĄ ROZWOJU DZIECKA I RODZINY ©

Realizatorzy programu:

 • Emil Szumiło
 • Teresa Jadczak-Szumiło
 • Hanna Antczak

Dr Teresa Jadczak-Szumiło  prowadziła na przestrzeni lat 18 turnusów terapeutycznych dla dzieci z FASD. Z tej formy pomocy skorzystało już 450 dzieci i ponad 600 rodziców. Program turnusów jest opracowany dla rodzin adopcyjnych i biologicznych. Możliwy jest udział rodzin zastępczych po specjalnej kwalifikacji. Program turnusu oparty jest o ważne założenia związane z budowaniem bliskiej relacji rodzic – dziecko i musimy mieć pewność, że jest ona możliwa w sytuacji rodzicielstwa zastępczego. W przygotowaniu album na temat turnusów. Będzie można go nabyć i wesprzeć pracę naszej Fundacji Rodzina od A do Z.

Na turnusach pracowali z nami:

 • Bernadetta Wołoszyn
 • Edyta Gotkowska
 • Michalina Jarosz
 • Jagoda Zembek
 • Katarzyna Kałamajska –Liszcz
 • Krzysztof Liszcz
 • Natalia Dorna
 • Emil Szumiło
 • Dr Teresa Jadczak-Szumiło